Yemek Atıklarından Biyogaz Eldesinin Araştırılması-Optimum Koşulların Belirlenmesi


Dadaşer Çelik F. (Executive)

TUBITAK Project, 2012 - 2013

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: November 2012
  • End Date: November 2013