Dislipidemik hastalarda statin tedavisi öncesi ve sonrası genomik instabilitenin araştırılması.


ALTUNTAŞ H. (Executive) , COŞKUN A. N. , BAYRAM F.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2014
  • End Date: August 2016