Periton Diyaliz Hastalarında Amikasine Bağlı Ototoksisiteyi Önlemede N-Asetilsisteinin Etkinliği


TOKGÖZ B. (Executive) , KOÇYİĞİT İ. , YAZICI C. , VURAL A.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2013

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2011
  • End Date: June 2013