Koroner Arter Hastalığı’nın Şiddeti ile Deri Ölçüm Parametreleri Arasındaki İlişki


Creative Commons License

BORLU M. (Executive), KARTAL D., KALAY N., ÖKSÜM E., AKTAŞ E.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2013
  • End Date: October 2016