SIÇANLARDA OLUŞTURULAN DENEYSEL KOLİT MODELİNDE ERİTROPOETİN’ NİN BAKTERİYEL TRANSLOKASYON ÜZERİNE ETKİSİ


AKCAN A. C. (Yürütücü) , PERÇİN D. , ELMALI F. , ARIKAN T. B. , MUHTAROĞLU S. , AKGÜN H.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2013 - 2014

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Mart 2013
  • Bitiş Tarihi: Ocak 2014