Hipofiz Adenomlu Hastalarda Oksidatif ve Kromozomal DNA hasarının Sitom yöntemi ve 8-OHdG ölçümü ile Araştırılması


ALTUNTAŞ H. (Yürütücü) , ÇAKIR İ. , BİTGEN N. , ELBÜKEN G. , BAŞKOL G. , BAYRAM F. , et al.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2010 - 2013

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Kasım 2010
  • Bitiş Tarihi: Aralık 2013