Kayseri Kentsel Sit Alanı, 265 Ada, 1-2-3-23-24-25-27 Parsel Numaralı Yapılar, Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Revizyon Projeleri


BÜYÜKMIHCI G. (Yürütücü)

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, 2002 - 2003

  • Proje Türü: Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje
  • Başlama Tarihi: Ocak 2002
  • Bitiş Tarihi: Aralık 2003