Türkiye’de Bulunan Sulak Alanların Ramsar Sözleşmesi Balık Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi Projesi


Hamalosmanoğlu M. , Kuru M.(Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2000 - 2001

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Eylül 2000
  • Bitiş Tarihi: Kasım 2001

Proje Özeti

Gazi Üniversitesi Vakfı ile Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol uyarınca “Türkiye’de Bulunun Sulak Alanların Ramsar Sözleşmesi Balık Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi Projesi” çalışmalarına Ağustos-2000’de başlanmıştır.

Projede belirlenen hedefler doğrultusunda, öncelikle konu ile ilgili çok sayıda Literatür sağlanmış, bu literatürler değerlendirilmiştir. Bundan sonra Literatürdeki eksik bilgileri tamamlamak için bir çok sulak alanlara inceleme gezileri düzenlenmiş ve son durumları yerinde gözlenmiştir.

Elde edilen bilgiler, ülkemizdeki konunun uzman bilim adamları tarafından oluşturulan Proje Ekibi tarafından değerlendirilmiş ve tüm sulak alanlarımızın fiziksel ve kimyasal özellikleri, jeolojik özellikleri, kullanım amaçları, öyküleri, doğal olarak bulunan ve aşılanan balık türleri, bu türlerin IUCN kriterlerine uyarlanarak mevcut durumları, alanları tehdit eden faktörler, insanlarla olan ilişkileri saptanmış ve sulak alanlarla ile ilgili önerilerde bulunulmuştur. Bu bilgiler her bir coğrafik bölgede yer alan sulak alanın ismine göre alfabetik sırada verilmiştir.

Bu değerlendirmeler ışığında hangi sulak alanlarımızın Ramsar Sözleşmesi Balık kriterlerine göre “Uluslararası önemi sahip olabilecekleri” belirlenmiş ve sonuç kısmında verilmiştir.