Aort koarktasyonu CP stent ile giderilmiş çocuk hastalarda hipertansiyon persistansının kardiak muayene, EKG, EKO ve 24 saatlik ambulatuar kan basıncı monitorizasyonu ile belirlenmesi


BAYKAN A. (Yürütücü) , NARİN N. , ÜZÜM K. , PAMUKÇU Ö. , ÖZYURT A. , DEMİRALDI A. , et al.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2014 - 2015

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Haziran 2014
  • Bitiş Tarihi: Kasım 2015