Polikistik Over Sendromu İdiopatik Hirşutizm ve İdiopatik Hiperandorejenemisi olan hastaların Optik Koherans Tomografi OCT ile göz bulgularının karşılaştırılması


MÜDERRİS İ. İ. (Yürütücü) , DAĞLITUNCEZDİ Ş.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2017 - 2018

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Haziran 2017
  • Bitiş Tarihi: Nisan 2018