Elde Esansiyel Tremoru olan hastalarda Propranolol tedavisinin LINGO1 HS1BP3 HTRA2 DRD3 TENM4 SLC1A2 genlerinin üzerindeki etkisinin araştırılması


DÜNDAR M. (Yürütücü) , MİRZA M. , GÜLTEKİN M. , HEJAZI N. , KARA M., TAŞÇIOĞLU N.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2016 - 2019

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Haziran 2016
  • Bitiş Tarihi: Şubat 2019