Hematopoetik Kök Hücre Nakli Öncesi ve Takibinde Hastalarda D Vitamini ve D Vitamini Bağlayıcı Protein Düzeyi


KARAKÜKCÜ M. (Yürütücü) , AKBAŞ S.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2017 - 2018

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Kasım 2017
  • Bitiş Tarihi: Eylül 2018