"?-CHACONİNE ve ?-SOLANİNE’İN ANTİKANSEROJEN ETKİLERİNİN RL95-2 HÜCRELERİNDE ARAŞTIRILMASI"


AYCAN M. B. (Yürütücü) , ARSLAN A. K.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2014 - 2017

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Aralık 2014
  • Bitiş Tarihi: Haziran 2017