Sivas Çepni Surp Sarkis Ermeni Kilisesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Konservasyon Projeleri


Büyükmıhcı G. (Yürütücü) , Kozlu H. H. (Yürütücü) , Altun F. , Akşehirlioğlu A. , Karahan S. , Hançer E., et al.

Belediye, 2014 - 2015

  • Proje Türü: Belediye
  • Başlama Tarihi: Aralık 2014
  • Bitiş Tarihi: Nisan 2015