B-Amiloid Peptidle İndüklenmiş Nörotoksisitede çeşitli Salvia Türlerinin Gsk-38 İnhibisyonu üzerinden koruyucu Etkilerinin İcelenmesi


GÜRBÜZ P. (Yürütücü)

TÜBİTAK Projesi, 2013 - 2018

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Haziran 2013
  • Bitiş Tarihi: Şubat 2018