Gevher Nesibe Tıp Medresesi ve Şifahanesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projeleri


Büyükmıhcı G. (Yürütücü) , Kozlu H. H. , Beşdok E. , Özkan C. , Altun F. , Kara H. B. , et al.

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, 2004 - 2006

  • Proje Türü: Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje
  • Başlama Tarihi: Ocak 2004
  • Bitiş Tarihi: Ocak 2006