BEHÇET HASTALARINDA T LENFOSİT ALT GURUPLARINDA CLA (KUTANÖZ LENFOSİT ANTİJENİ) EKSPRESYON DÜZEYLERİ VE KOLŞİSİN VEYA AZATİYOPRİN TEDAVİLERİNİN BU DÜZEYLERE ETKİSİ.


ÖZTÜRK P. (Yürütücü) , BORLU M. , PATIROĞLU T.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2007 - 2009

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Mart 2007
  • Bitiş Tarihi: Mart 2009