ENDOMETRİUM KANSERİNDE FOSFOTAZ VE TENSİN HOMOLOG (PTEN) GENİ PROMOTOR METİLASYONU


SAATÇİ Ç. (Yürütücü) , AÇMAZ G., ÖZTÜRK F. , MÜDERRİS İ. İ. , KORKMAZ K.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2012 - 2014

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ağustos 2012
  • Bitiş Tarihi: Eylül 2014