Tiroid nodülü ve farklı tipte tiroid karsinomu olan hastalarda ve Cushing's sendromu olan hastalarda mikronukleus sıklığı ve 8-OHdG düzeylerinin araştırılması


ALTUNTAŞ H. (Yürütücü) , BAYRAM F. , HAMURCU Z. , ÇAKIR İ. , BİTGEN N. , BAŞKOL G.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2010 - 2014

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ekim 2010
  • Bitiş Tarihi: Mart 2014