MAKROFAJ İÇİNDE BULUNAN AMASTİGOTLAR ÜZERİNE UYGULANAN MELATONİNİN GAMA-İNTERFERON VE İNDÜKLENEBİLİR NİTRİK OKİST SENTAZ ENZİMİ İLE İLGİSİNİN ARAŞTIRILMASI


ÖZBİLGE H.(Yürütücü), HIZLISOY H. , AYCAN M. B. , GÖĞÜSTEN B.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2006 - 2007

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Mayıs 2006
  • Bitiş Tarihi: Aralık 2007