Talas Amerikan Koleji Kız Okulu-Öğrenci Yatakhaneleri Binası Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projeleri


Büyükmıhcı G. (Yürütücü) , Kozlu H. H. (Yürütücü) , Altun F. , Akşehirlioğlu A. , Karahan S.

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, 2012 - 2013

  • Proje Türü: Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje
  • Başlama Tarihi: Mart 2012
  • Bitiş Tarihi: Aralık 2013