Sepsisli yenidoğanlarda plazma gelsolin düzeyindeki değişim ve bu değişimin klinik ve laboratuar bulguları ile ilişkisi


GÜNEŞ T. (Yürütücü) , SARAYMEN R. , HALİS H.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2013 - 2015

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Temmuz 2013
  • Bitiş Tarihi: Nisan 2015