BROİLER KARKASLARINDAN İZOLE EDİLEN CAMPYLOBACTER JEJUNI İZOLATLARININ MAKROLİD, KİNOLON VE TETRASİKLİN GRUBU ANTİBİYOTİKLERE KARŞI DİRENÇ DURUMU


KILIÇ H. (Yürütücü) , HIZLISOY H.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2012 - 2014

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Mart 2012
  • Bitiş Tarihi: Temmuz 2014