PİRİDİNİL LİGANTLARI İÇEREN METAL KOMPLEKSLERİN SENTEZİ VE KATALİTİK UYGULAMALARI


ÖZPOZAN N. (Yürütücü) , DAYAN S. , KAYACI N.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2012 - 2013

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Şubat 2012
  • Bitiş Tarihi: Eylül 2013