HİPOGONADİZMLİ HASTALARIN,KONVANSİYONEL TEDAVİSİ ÖNCESİ VE SONRASI;SERUM İNHİBİN-B DÜZEYİ,KEMİK MİNERAL DANSİTOMETRESİ(KMD),VÜCUT YAĞ DAĞILIMI VE PSİKOMETRİK TESTLERE İLE DEĞERLENDİRİLMESİDİR.


DEMİRKOPARAN Ü. (Yürütücü) , EŞEL E. , İZGİ H. B. , BAYRAM F. , TUTUŞ A. , GÖKÇE C.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2004 - 2006

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ocak 2004
  • Bitiş Tarihi: Ocak 2006