Noradrenerjik ve serotonerjik ilaçlardan Venlafaksin, Atomoksetin ve Trazodon'un ratlarda analjezik etkilerinin incelenmesi


Yıldırım M. K. (Yürütücü), Kemerli M. Z. , Bağçivan İ.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2019 - 2021

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Nisan 2019
  • Bitiş Tarihi: Haziran 2021