KORONER KALP HASTALIĞI OLAN VE AKUT MYOKARD İNFARKTÜSÜ GEÇİREN HASTALARDA ANTİ-HELİCOBACTER PYLORİ IGG, ANTİ-CYTOMEGALOVİRUS IGG VE CRP DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI


KÜTÜKOĞLU I. (Yürütücü) , KILIÇ H.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2004 - 2005

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Mart 2004
  • Bitiş Tarihi: Mart 2005