Talas Kazımpaşa Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi


Büyükmıhcı G. (Yürütücü) , Kozlu H. H. (Yürütücü) , Eldek H.

Belediye, 2007 - 2008

  • Proje Türü: Belediye
  • Başlama Tarihi: Haziran 2007
  • Bitiş Tarihi: Şubat 2008