SERUM C-TERMİNAL TELOPEPTİT DEĞERİNİN, ÇENE KEMİKLERİNİN BİFOSFONAT KULLANIMINA BAĞLI OSTEONEKROZ RİSKİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ


Doğruel F. (Executive) , Yılmaz Asan C. , Bayram F.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2015
  • End Date: July 2018