MAKROFAJ İÇİNDE BULUNAN AMASTİGOTLAR ÜZERİNE UYGULANAN MELATONİNİN ANTİOKSİDAN ENZİMLER VE MİTOKONDRİAL OKSİDATİF FOSFORİLASYON KOMPLEKSLERİ İLE İLGİSİNİN ARAŞTIRILMASI


AYCAN M. B. (Yürütücü) , HIZLISOY H. , ÖZBİLGE H.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2006 - 2007

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Mayıs 2006
  • Bitiş Tarihi: Aralık 2007