PSORİAZİSLİ HASTALARDA DARBAND UVB, ACİTNEKİH VE ACİTNEKİH+DARBANT UVB TEDAVİLERİNİN ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE PERİFERİK KANDA ICAM-1 VE LFA-1 DÜZEYLERİNİN TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI KARŞILAŞTIRILMASI.


AKTAŞ E. (Yürütücü) , YILDIZ H. , PATIROĞLU T.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2006 - 2008

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ağustos 2006
  • Bitiş Tarihi: Ağustos 2008