Hiperprolaktinemili Hastalarda Paroksonaz Aktivitesi Ve İnsülin Direnci İle Osteokalsin İlişkisi


BAYRAM F. (Yürütücü) , ÇAKIR İ. , BAŞKOL G.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2010 - 2011

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Mart 2010
  • Bitiş Tarihi: Mart 2011