Pulmoner Nöroendokrin Tümörlerin Tanısında Pro-Gastrin-Releasing Peptid, Nöron Spesifik Enolaz, Kromogronin A ve Squamoz Hücre Kanser Antijenin Klinik Önemi


TUTAR N. (Yürütücü) , YAZICI C. , KELEŞTEMUR H. F. , ÖNAL Ö. , KONTAŞ O. , DEMİR R. , et al.

TÜBİTAK Projesi, 2015 - 2019

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Haziran 2015
  • Bitiş Tarihi: Temmuz 2019