METABOLİKSEMDROMLU HASTALARDA SERUM ADİPEKTİN DÜZEYLERİ İLE METABOLİK SENDROM BİLEŞENLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ


ÇİÇEK B. (Yürütücü) , Gören N., ALTINER N., ÖRÜK G., ŞENTÜRK B. A.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2009 - 2010

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Şubat 2009
  • Bitiş Tarihi: Şubat 2010