Transkateter Yöntemle Ventriküler Septal Defekt ve Atriyal Septal Defekt Kapatma Tedavilerinin Büyüme ve Bu Duruma Eşlik Eden Endokrinolojik Değişkenler Üzerine Etkisinin Araştırılması


PAMUKÇU Ö. (Yürütücü) , NARİN N. , BARLAK KETİ D. , TAŞCI O. , BAYKAN A.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2018 - 2019

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Temmuz 2018
  • Bitiş Tarihi: Ağustos 2019