N-KOORDİNE METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ KATALİTİK UYGULAMALARI VE BOYA DUYARLI GÜNEŞ PİLİ ÖZELLİKLERİ


ÖZPOZAN N. (Yürütücü) , KAYACI N., DAYAN S.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2015 - 2019

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Kasım 2015
  • Bitiş Tarihi: Şubat 2019