Düşük Doz ve Yüksek Doz Gonadotropinler İle Ovulasyon İnduksiyonu Yapılan Kötü Over Yanıtlı Hastalarda Lüteinize Granüloza Hücrelerinde Survivin ve Hipoksi ile İndüklenen Faktör -1(HİF-1)Gen Ekspresyonlarının Araştırılması


AYGEN E. M. (Yürütücü) , ELİYEVA G.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2017 - 2017

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Mart 2017
  • Bitiş Tarihi: Eylül 2017