VEGFR-2 İnhibitörü olan Amino Sübstitüentlenen Azotlu Heterosiklik Üreler Üzerinde QSAR İncelemesi


GÜZEL Y. (Yürütücü) , YILMAZ H.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2012 - 2014

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ocak 2012
  • Bitiş Tarihi: Aralık 2014