TAVŞANLARDA DENEYSEL PSEUDOMONAS AERUGİNOSA ENDOFTALMİSİNDE İNTRAVİTREAL TAZOBACTAM-PİPERASİLLİN KOMBİNASYONU ENJEKSİYONUNUN CEFTAZİDİME VE AMİKACİN İLE KARŞILAŞTIRILMASI


ERKILIÇ K. (Yürütücü) , ÖZKIRIŞ A. , EŞEL D., EVEREKLİOĞLU C. , DOĞAN H.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2004 - 2004

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ocak 2004
  • Bitiş Tarihi: Mart 2004