PLAZMA PRO-B-TYPE NATRİÜRETİK PEPTİD SEVİYESİNİN KARDİAK VE NONKARDİAK KÖKENLİ KALP YETERSİZLİKLERİNDE Kİ TANISAL VE PROGNOSTİK DEĞERİ


NARİN N. (Yürütücü) , SAYGIN B. , BAYKAN A.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2005 - 2006

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Nisan 2005
  • Bitiş Tarihi: Nisan 2006