PREEKLAMPSİDE PLASENTAL HİPOKSİ,ANJİYOGENESİS VE OKSİDATİF STRESİN DEĞERLENDİRİLMESİ


MUHTAROĞLU S. (Yürütücü) , MÜDERRİS İ. İ. , BARLAK KETİ D. , özşenel t.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2009 - 2016

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Haziran 2009
  • Bitiş Tarihi: Ağustos 2016