YENİ AROMATİK SULFONAMİT LİGANTLARI VE KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE KATALİTİK UYGULAMALARI


ÖZPOZAN N. (Yürütücü) , KAYACI N., DAYAN S.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2012 - 2014

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ekim 2012
  • Bitiş Tarihi: Temmuz 2014