Alternatif bir Malzeme Olarak Polimer Nanokompozit Metal Hibridlerin Güç İletim ve Yapı Elemanlarında Kullanılabilirliğinin Araştırılması: Tasarım ve Üretim Parametrelerine Bağlı Olarak Adezyon Mekanik ve Tribolojik Özelliklerin Optimizasyonu


SAVAŞ S. (Executive) , DOĞAN M. , ATABEK SAVAŞ L.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2016
  • End Date: May 2018