Kayseri Kentsel Sit Alanı Gürbaz Evi Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri


Büyükmıhcı G. (Yürütücü) , Kozlu H. H. (Yürütücü) , Altun F. , Özkan C. , Beşdok E. , Kara H. B.

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, 2002 - 2004

  • Proje Türü: Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje
  • Başlama Tarihi: Şubat 2002
  • Bitiş Tarihi: Nisan 2004