Germir, (Konaklar) Koruma İmar Planı çalışmalarına temel oluşturacak tarihi çevre doku analizleri, sokak silüetleri ve korunması gereken sivil mimarlık örneklerinin rölöve çalışmaları


BÜYÜKMIHCI G. (Yürütücü)

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, 2004 - 2004

  • Proje Türü: Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje
  • Başlama Tarihi: Ocak 2004
  • Bitiş Tarihi: Aralık 2004