DENEYSEL OLARAK KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ OLUŞTURULAN RATLARDA MİYOKARD HASARININ ŞİTDETİ İLE B-TİPİ NATRİÜRETİK PEPTİD VE KARDİYAK TROPONİN I DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ.


YÜCEL M. (Yürütücü) , AVŞAROĞULLARI Ö. L.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2004 - 2006

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Eylül 2004
  • Bitiş Tarihi: Eylül 2006