Aldous Huxley'nin Point Counter Point ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü Eserlerinin Menippusçu Hiciv Geleneği Açısından Karşılaştırmalı İncelemesi


BAKTIR H. (Yürütücü) , BAYRAM A.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2017 - 2018

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Nisan 2017
  • Bitiş Tarihi: Aralık 2018