PRE-EMBRİYOLARDAN ELDE EDİLEN BLASTOMER HÜCRELERİNDE ANÖPLOİDİK PATOLOJİLERİN SAPTANMASI


DÜNDAR M. (Yürütücü) , AYGEN E. M. , YAKAN B. , AKALIN H., ÖZKUL Y., SAATÇİ Ç. , et al.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2008 - 2009

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Haziran 2008
  • Bitiş Tarihi: Aralık 2009