Klinik Numunelerden İzole Edilen Karbapenem Dirençli Klebsiella pneumoniae Kökenlerinin Rektal Sürüntü Kökenleri ile Karşılaştırılması


KILIÇ H. (Yürütücü) , GÜNDOĞDU A. , AKMAN N.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2017 - Devam Ediyor

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Temmuz 2017
  • Bitiş Tarihi: Devam Ediyor