International Conference: Inter-disciplinarity, Multi-disciplinarity and Trans-disciplinarity in Humanities (Uluslararası Konferans: Beşeri Bilimlerde Disiplinlerarası, Çokdisiplinli ve Disiplinlerötesi Çalışmalar)


BAKTIR H. (Yürütücü) , SÜMBÜL Y.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2014 - 2015

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Mart 2014
  • Bitiş Tarihi: Kasım 2015